Udmeldelse

Ophør af medlemskab i Gladsaxe Skøjteløber-Forening

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem, kan du melde dig ud ved at skrive en mail til klubbens formand Berit på: blt@gsf-kunst.dk

Bemærk at der i klubbens love er en udmeldelsesfrist på 14 dage til en måneds udgang.


Du vil ikke få penge tilbage ved udmeldelse, så du skal selv være opmærksom på at melde dig ud til tiden.


Bemærk at betalingen fortsætter fra sæson til sæson, medmindre man skriftligt har meldt sig ud af foreningen.

Der trækkes ikke ordinært kontingent i skøjtehallens isfrie perioder (april, maj, juni, juli) medmindre man er tilmeldt forsommer hold.

Hvis du ikke aktivt har meldt dig ud, går vi ud fra at du stadig er medlem og derfor betaler kontingent.