K-løber

Konkurrence hold

Løbere på klubbens konkurrence hold  skal bestå alderssvarende mærkeprøver og deltager i konkurrencer, som arrangeres af Dansk Skøjte Union.


K-konkurrencerne er inddelt efter niveau og alders.Når løberne er nået til at beherske et vist antal grundlæggende elementer, kan de deltage i konkurrencer. Alle konkurrencerne er opdelt i aldersgrupper, så dem man konkurrerer mod, er nogenlunde på samme alder som en selv. Der konkurreres i 2 overordnede grupper, Mesterskabsrækker og Konkurrencerækker.


I mesterskabsrækkerne, kræves det at man har bestået Dansk Skøjte Unions mærkeprøver på et bestemt niveau. Andre konkurrencer stiller ingen mærkeprøvekrav.


Det er trænerteamet, der vurderer, om løberen er kvalificeret til at deltage inden for vedkommendes aldersgruppe. I enhver konkurrence repræsenterer løberen GSF, hvorfor tilmelding til konkurrencer i alle tilfælde skal ske gennem klubben.