Klubbens formål

Klubbens formål er – på en social forsvarlig måde – at give det enkelte medlem et træningstilbud, der svarer til den enkeltes talent og ønske.

Klubben skal repræsentere medlemmerne overfor Dansk Skøjte Union.

Vision: Sammenhold, fællesskab, seriøsitet – En klub for livet

Målsætning:

  • Vi tilstræber et stigende medlemstal:
    2017/2018: 120-130 medlemmer
  • 80% af klubbens medlemmer deltager i shows (jule- og afslutnings shows)

Det gør vi ved:

  • At træningen baseres på lyst og glæde.
  • At prioritere, de løbere der bliver udtaget til Landshold, Talenthold eller Team Danskate højest, samt prioritere arbejdet med potentielle eliteløbere højt.
  • At give de løbere, der ikke opnår status som mesterskabsløbere, et tilbud om træning, der giver dem mulighed, for at komme på skamlen ved konkurrencer, hvor der ikke er mærkeprøvekrav.