Klubbens formål

Klubbens formål er – på en social forsvarlig måde – at give det enkelte medlem et træningstilbud, der svarer til den enkeltes talent og ønske.

Klubben skal repræsentere medlemmerne overfor Dansk Skøjte Union.

Vision: Sammenhold, fællesskab, seriøsitet – En klub for livet

Målsætning:

  • Vi tilstræber et stigende medlemstal:
    2017/2018: 120-130 medlemmer
  • 80% af klubbens medlemmer deltager i shows (jule- og afslutnings shows)

Det gør vi ved:

  • At træningen baseres på lyst og glæde.
  • At prioritere, de løbere der bliver udtaget til Landshold, Talenthold eller Team Danskate højest, samt prioritere arbejdet med potentielle eliteløbere højt.
  • At give de løbere, der ikke opnår status som mesterskabsløbere, et tilbud om træning, der giver dem mulighed, for at komme på skamlen ved konkurrencer, hvor der ikke er mærkeprøvekrav.

Gladsaxe Skøjteløber-Forening

Isbanevej 3, 2860 Søborg
Danmark


Kontaktperson:
 Formand Berit Tromborg

Telefon: 20 94 88 20
Mailadresse: info@gsf-kunst.dk

CVR: 25495217