Gladsaxe Skøjteløber-Forening

- En klub for livet

Retningslinier

Trivsel i Gladsaxe Skøjteløber-Forening.

Klubbens overordnede mål er: at være en idrætsklub, hvor børnene udfordres og lærer noget

– men overskriften er GLADE BØRN!

Det kræver, at trivsel har alles fokus og trivsel forudsætter en kultur,  hvor alle respekterer hinanden og hvor vi har et sæt spilleregler, som alle - løbere, trænere, forældre og klubledere -  kender og forsøger at agere ud fra i dagligdagen.

-Bestyrelsen og trænergruppen har derfor udarbejdet et sæt spilleregler: 

Almindelig daglig gang i klubben

 • Vi skal alle udvise en positiv og social adfærd over for klubbens andre løbere. Alle har brug for at føle sig velkommen i klubben og alle kan have brug for en hånd….
 • Vi skal tale pænt til hinanden – det er en forudsætning for trivsel ingen bryder sig om at blive talt til  på en måde, så man ikke føler sig respekteret.
 • Løberne (forældrene på de små hold) melder afbud til træneren, såfremt der ikke mødes op til træning. Træneren skal kunne kan agere ud fra hvem de har på banen.
 • Løberne møder i god tid inden træning, sådan at opvarmning á 15 min. varighed kan gennemføres uden for isen jf. trænerens anvisninger. Børnene får mest ud af det, hvis de har god tid – det er en dårlig start at komme for sent
 • Vi skal passe på klubbens faciliteter og efterlader disse som vi gerne selv vil modtage dem.

Bestyrelsen finder det herudover på baggrund af henvendelser fra løbere og forældre nødvendigt at opstille følgende regler:

 • Forældre må ikke opholde sig i omklædningsrummet.. Den kønssammensætning der er i klubben  gør at det primært er fædrene, der skal være opmærksomme på problemstillingen. Pigerne har det simpelthen ikke godt med det.
 • Der må ikke nydes øl, vin og spiritus i skøjtehallen før, under og efter træning. (Dette gælder for både løbere og forældre/pårørende). Bestyrelsen har haft henvendelser herom og har vurderet, at det ikke hører sammen med en sportsklub, som stort set består af børn.

 Konkurrencer, træningssamlinger m.v 

Hvis løberne skal have en god oplevelse er det vigtigt:

 • At løberne møder senest 1 time før gruppens programsatte starttid, således at opvarmning uden for isen kan gennemføres jf. trænerens anvisninger.
 • At løberne samt disses forældre, ”bakker” positivt op om alle klubbens løbere, og i det hele taget udviser en positiv og social adfærd overfor klubbens andre løbere/forældre.
 • At alle løbere samt evt. forældre benytter sig af klubbens fællestransport, ved konkurrencer/træningssamlinger, der ligger uden for Sjælland. Dette for at styrke løbernes indbyrdes sociale kompetencer.
 • At løberne bærer klubbens officielle sorte klubdragt. Denne kan enten købes eller lånes.
Share

Oplysninger/Tidsplan Ændringer

GSF har Talent 2017 PHOTOS

GSF har Talent 2017 VIDEO link

 

Er du klar til Prag Sommer Camp 2017???  Klik HÉR for info.

Se hér for opdateret version af Funskate Program 2016-2017.